VOOR
VOOR

VOOR
VOOR

NA
NA

VOOR
VOOR

1/5

Lier

archief

OCMW

Enkele jaren geleden kreeg het stadsarchief van Lier een grote hoeveelheid archief van het OCMW en van het Sint-Elisabethziekenhuis. Vooraleer dit archief opgenomen kan worden in het stadsarchief, is een grondige selectie noodzakelijk. 

Wij selecteerden de archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen en zorgden er zo voor dat er 80m³ archief vernietigd kon worden.